Địa phương
  • Cần Thơ
0
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng …

Bất Động Sản Mekong
Logo